NVA – Nederlandse Vereniging Acupunctuur

Home » NVA – Nederlandse Vereniging Acupunctuur

Garantie voor kwaliteit en veiligheid

De NVA is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland, opgericht in 1977. Als praktiserend lid worden alleen acupuncturisten toegelaten met een voltooide westers medische scholing op tenminste hbo-niveau en een door de NVA erkende acupunctuuropleiding.

De leden zijn verplicht jaarlijkse nascholingsdagen te volgen.
Een door NVA erkende acupunctuuropleiding biedt tenminste gedegen scholing in de energetische fysiologie van het meridiaanstelsel, de specifieke ziekteleer ervan, en klinische training in de techniek van de acupunctuur. Overigens heeft de NVA geen banden met enig opleidingsinstituut.
De NVA staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden. Daarvoor hanteert de NVA gedragsregels en regels betreffende ethiek. De NVA voert een actief beleid aangaande tuchtrechtspraak en arbitragezaken. Verder stellen we eisen aan de leden op het gebied van steriliteit en hygiëne tijdens de behandeling.

Alle NVA-acupuncturisten zijn aangesloten bij de KAB-koepel.