Een stagebehandeling tegen gereduceerd tarief!

Een stagebehandeling tegen gereduceerd tarief door TCMA studenten

Een stagebehandeling tegen gereduceerd tarief door TCMA studenten.

Acupunctuur Maas en Waal is verbonden aan de TCMA: Traditional Chinese Medicine Academie Nederland. Binnen deze opleiding staat het grondig trainen van praktische vaardigheden centraal. De studenten moeten daarom vaak stage lopen, waarbij ze al het geleerde in de praktijk brengen.

Binnen de TCMA opleiding hebben de studenten al op elkaar geoefend en ook komen er echte patiënten tijdens de opleidingsdagen. Studenten oefenen hierbij klassikaal zo realistisch mogelijk. De opgedane kennis en kunde wordt daarna verder ontwikkeld tijdens stagedagen. Dit gebeurt in geselecteerde acupunctuur praktijken. Bij Acupunctuur Maas en Waal zijn er meerdere malen per jaar zulke stagedagen.

Een stagebehandeling duurt vanwege het schoolse karakter anderhalf uur. De behandeling wordt gegeven door tweede- en derdejaars studenten met praktijkervaring. Dit onder begeleiding van een ervaren stagedocent. Er zijn twee tot drie studenten aanwezig in de behandelkamer. Eén student zal het voortouw nemen. De andere studenten blijven op gepaste afstand toekijken.

Een stagebehandeling bestaat uit een vraaggesprek, een onderzoek en uiteraard een behandeling. De student zal middels een vraaggesprek uw klacht zorgvuldig uitvragen. Het onderzoek omvat het voelen van de polsslag en het analyseren van de tong. Buikdiagnostiek is vaak ook nuttig: de student zal dan op zoek gaan naar pijnlijke plekken in de buik. Onder begeleiding leert de student stapsgewijs het volledige proces van een behandeling. Als de diagnose correct is mag de student aangeven welke manier van behandelen hij/zij voor ogen heeft. Bij instemming van de docent mag de student de gekozen acupunctuurpunten aanwijzen. Als de student blijk geeft van kennis van de acupunctuurpunten mag de student onder toezicht het punt aanprikken. Daarna kunnen de studenten eventueel nog andere technieken zoals het toedienen van warmte en cupping toepassen. Ook wordt er van de studenten verwacht dat ze zorg dragen voor comfort van de patiënt.

Een stagebehandeling tegen gereduceerd tarief door TCMA studenten : Interesse?

In de komende maanden zijn nog een aantal plekken ter beschikking. Interesse? Bel/app naar 06-19192642 en geef daarbij aan dat u interesse heeft in een behandeling binnen de stagekliniek.